Entrevista con Javier Blánquez en “Quan arribin els marcians” [Televisió de Catalunya]